Journal Of European Education

65.139 33.233
The Journal of European Education (JEE) is an international journal that contributes publishing general education paper all around the world. JEE publishes original research paper, review, position papers, experiential, cultural, and social manuscript in English or Turkish.The content includes sub-disciplines of education including:
Science education, math education, instructional design, learning sciences, special education, educational measurement/evaluation, middle school, and elementary education.
JEE is currently published three times annually.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 3 (2016)

Table of Contents

Research Article

Şiddetsizliğe Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirliği PDF (Türkçe)
Koray Süler, Ahmet Akın, Melek Süler
Takvim Yaşı Olarak İlkokul Birinci Sınıf Eğitimine Erken Başlayan Çocuklarda Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF (Türkçe)
Cihad Şentürk
Destek Eğitim Odaları Ve Öğretmenler Üzerine Betimsel Bir Çalışma: Tokat İli Örneği PDF (Türkçe)
Serkan Talas, Fatih Kaya, Nail Yıldırım, Levent Yazıcı, Halis Nural, İsmail Çelebi, Şükrü Keskin, Tansel Söylemez, Ercan Nugay


Copyright 2016 @ J Of European Education.

ISSN: 2146-2674. All rights reserved.

This website is empowered by the Open Journal Systems