İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Hikâye Haritalama

Gurkan Tabak

Abstract


Öz

Bu çal

ış manın amacı, ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan hikâye edici metinleri hikâye haritalama yöntemine göre inceleyerek metin elementleri düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman incelemesine başvurulmuştur. Çalışma materyalini, MEB tarafından hazırlanan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı oluşturmaktadır. Ders kitabından elde edilen hikâyeler, betimsel analizle incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analiz sürecinde, betimlemeler Çoşkun (2005) tarafından hazırlanan “Hikâye Elementleri Değerlendirme Ölçeği” ne göre yapılmıştır. Bu çalışmada, “Hikâyelerin hikâye elementlerine göre puanlaması nasıldır?’’ ve “Hikâyelerdeki hikâye elementleri metin düzeyleri nasıldır?” sorularına cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda Türkçe ders kitabındaki metinlerin hikâye elementlerine yer verme hususunda farklı seviyelerde olduğu görülmüştür. Genel olarak Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin hikâye elementlerini kullanma yönüyle çok da yüksek seviyede olmadıkları tespit edilmiştir. Ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin hikâye elementleri yönünden genel olarak çok yüksek seviyede olmadığı göz önünde bulundurularak; ders kitaplarındaki temaların belirlenmesi ve bu temaların alt başlığındaki konularla ilgili işlenecek metinlerin bir komisyon tarafından oluşturulması, metinleri hikâye elementlerine yer verme açısından daha ileri bir seviyeye eriştireceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


Ders kitabı, hikâye, hikâye elementleri.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright 2013 @ J Of European Education.

ISSN: 2146-2674. All rights reserved.

This website is empowered by the Open Journal Systems